Algemene voorwaarden

ALGEMENE RESERVERINGSVOORWAARDEN

Op alle reserveringsvoorwaarden zijn de uniforme voorwaarden horeca en aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze kunt u bij ons opvragen. Wanneer u een bijeenkomst bij ons onderbrengt, ontvangt u een bevestiging.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

RESERVERINGEN

Graag plaatsen wij voor u een optionele reservering, zodat u verzekerd bent van de door u gewenste tijd en activiteit. Deze vrijblijvende reservering blijft maximaal 7 dagen van toepassing. Wanneer blijkt dat we de voor u in optie genomen tijd voor de door u gewenste activiteit eerder definitief aan derden kunnen reserveren, nemen wij eerst contact met u op. Wij verzoeken u dan binnen 24 uur een beslissing te nemen.

DEFINITIEF AANTAL PERSONEN

Het is van groot belang om het aantal personen waarvoor u reserveert zo nauwkeurig mogelijk te doen. Wij reserveren namelijk, speciaal voor u en uw gasten, tijd bij de desbetreffende activiteit. Tijd die wij niet meer aan andere groepen kunnen leveren. Op basis van dit aantal wordt er een prijsafspraak gemaakt. Het definitief aantal personen voor uw bijeenkomst vernemen wij graag twee weken voor datum bijeenkomst. Dit aantal vernemen we graag per e-mail (info@kartbaanuden.nl) van u. Tot uiterlijk 2 dagen voor aanvang van uw bijeenkomst kunt u met een maximale marge van 10% afwijken van dit definitieve aantal gasten. Deze wijziging vernemen we graag per e-mail (info@kartbaanuden.nl)

GEPUBLICEERDE PRIJZEN

Prijzen van de activiteiten zijn, tenzij anders aangegeven, inclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.

BIJZONDERHEDEN MET BETREKKING TOT DE ACTIVITEIT KARTEN

Voor het rijden in de kinderkarts dient de bestuurder minimaal de lengte te hebben van 1,25 m. Voor het rijden in de grote karts dient de bestuurder minimaal de lengte van 1,60m te hebben. Rijders dienen een goede gezondheid te hebben, over voldoende gezichtsvermogen te beschikken, niet te lijden aan een aandoening of handicap die tijdens de deelname aan de race gevaar voor hem, de andere deelnemers of welke andere betrokkenen dan ook kan opleveren. Met name zwangere vrouwen en personen met hartritmestoornissen dienen uitermate voorzichtig om te gaan met de risico’s die de kartsport met zich mee kan brengen. Uw veiligheid, die van onze medewerkers en andere betrokkenen heeft absolute prioriteit.

ALGEMENE KART VOORWAARDEN

In ons gebouw zijn huisregels van toepassing. De huisregels zijn op diverse plaatsen in het gebouw aangebracht en de de rijder dient deze te lezen en volledig na te komen.
Kartbaan Uden BV is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan bij de rijder, bezoeker of derden, ten gevolge van deelname aan de karting activiteiten en/of feitelijke aanwezigheid op het karting circuit, tenzij schade zijn oorzaak vindt in schuld of opzet bij Kartbaan Uden BV.
Rijder is bekend met de risico’s van deelname aan de kartingsport en verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor de beslissing al of niet deel te nemen aan de wedstrijd op welk moment dan ook. Voorts verklaart de rijder in goede gezondheid te verkeren, over voldoende gezichtsvermogen te beschikken, niet te lijden aan een aandoening of handicap die tijdens de deelname aan de wedstrijd gevaar voor hem, de andere deelnemers of welke betrokkenen dan ook kan opleveren. Tijdens het rijden is het verplicht om dichte schoenen te dragen.
SCHADE AAN DE KART ZAL WORDEN VERHAALD BIJ DE BESTUURDER VAN DE KART
Rijder is in ieder geval aansprakelijk voor schade, al dan niet als gevolg van eigen rijgedrag, indien deze schade (mede) zijn oorzaak vindt in het niet nakomen van gestelde regels of gegeven aanwijzingen van Kartbaan Uden BV.
Kartbaan Uden BV is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van geld en/of goederen van derden waaronder de rijder.

Google Analytics

Binnen de website/webshop worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet.