Privacyverklaring

Wij, Kartbaan Uden B.V, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website. Om gebruik te maken van de diensten van deze website vragen wij u bij een reservering en/of contactformulier persoonlijke gegevens achter te laten. De Kartbaan Uden privacy verklaring informeert u over de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, voor welke doelen wij dit verzamelen, hoe u deze informatie kunt inzien en waar u terecht kunt voor vragen.

Persoonlijke gegevens

Voor het maken van een online reservering of een account op onze website vragen wij de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam
 • Adres*
 • Geboortedatum
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Een adres wordt enkel van u gevraagd als u een bestelling plaatst van producten die naar u opgestuurd worden
 • Bij deelname aan een van onze activiteiten en/of diensten of aankoop van andere producten bij Kartbaan Uden B.V. vullen wij u w persoonlijke gegevens aan met details van uw transactie en uw bezoek.
 • Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden zoals:
 • Voor het opmaken van een offerte, verwerken van uw reservering en het uitvoeren van een overeenkomst. Dat wil zeggen het leveren van een product of dienst.
 • Registratie van uw persoonlijke inschrijving en akkoord met onze vrijwaring en/of algemene voorwaarden.
 • Het voeren van correspondentie via de telefoon of email over uw reservering en/of onze diensten.

U heeft altijd het recht om de door u opgegeven persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. In uw account kunt u persoonsgegevens wijzigen. Daardoor dient u eerst in te loggen op uw account. Voor het plaatsen van een verzoek tot inzien, wijzigen of verwijderen kunt u contact opnemen via 0413-337711 of mail naar info@kartbaanuden.nl

Veiligheid

Al uw verzamelde gegevens worden opgeslagen in een database beveiligd met passende technische en organisatorische maatregelen. Personen die niks met uw gegevens te maken hebben krijgen hier ook geen toegang tot.

Wat doen we met uw gegevens:

Uw account

Na registratie met een email adres heeft u ook toegang tot een persoonlijk online account bij Kartbaan Uden B.V. In dit account heeft u inzage in uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres (optioneel), telefoonnummer en email adres. We bewaren ook gegevens over uw eerdere reserveringen zodat u bijvoorbeeld eenvoudig de scores van de deelgenomen (kart) activiteiten kan inzien.

Uw akkoord

Tijdens de registratie van een account gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en/of vrijwaring van Kartbaan Uden B.V. Deze dient u te accepteren online (of op locatie) voordat u kunt deelnemen aan onze activiteiten.

Telefonische contact

Als u contact met ons legt voor vragen over een reservering of het maken van een reservering zullen wij op basis van uw email adres uw historie opzoeken. Ons doel is om u beter tot dienst te kunnen zijn als u zich tot ons richt met vragen.

Verstrekking aan derden

We laten u altijd weten waarvoor we u persoonlijke gegevens nodig hebben en hoe we deze informatie gebruiken. We stellen deze gegevens nooit, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, beschikbaar aan derden, behalve:

 • Aan derden die worden ingeschakeld bij het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel op andere wijze betrokken zijn bij het verlenen van onze diensten.
 • Bij calamiteiten / ongelukken tijdens een van de activiteiten zullen wij indien nodig (persoons)gegeven doorgeven aan de verzekering/politie/instanties als zij hierom verzoeken.
 • Wanneer dit noodzakelijk is om de rechten van u als klant, of onze eigen rechten, te beschermen.
Wettelijke verplichting

Kartbaan Uden B.V. is op grond van verschillende wetten en regels verplicht gegevens te verwerken en in sommige gevallen te verstrekken aan de overheid.

Cookies verklaring

Kartbaan Uden B.V. is op grond van verschillende wetten en regels verplicht gegevens te verwerken en in sommige gevallen te verstrekken aan de ovOp deze website maken wij enkel gebruik van functionele cookies: cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten en cookies waarmee wij informatie verkrijgen over de kwaliteit en effectiviteit van de diensten.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Voorbeeld van Cookies, doelen en bewaartermijnen.

Naam:Welke partij plaatst de cookies?Wat is het doel van het plaatsen van de cookies?Hoe lang blijven de cookies geplaats/bewaard?
_gidGoogle analyticsAnalyseren van websitegebruik1 dag
_gaGoogle analyticsAnalyseren van websitegebruik2 jaar
_gatGoogle analyticsAnalyseren van websitegebruik1 dag

Wijzigen van Privacy Policy

We behouden ons te allen tijden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Policy.

We adviseren u daarom om deze Privacy Policy regelmatig te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Uw rechten

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw gegevens te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zij, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar www.kartbaanuden.nl

Een verzoek of vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens en privacy kunt u richten aan info@kartbaanuden.nl

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Kartbaan Uden B.V. u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks niet uitkomen met Kartbaan Uden B.V., dan heeft u op grond van de privacy wetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)